Onderzoek

Jasja Dekker Dierecologie is het eenmansbureau van Jasja Dekker. Als onafhankelijke professionele ecoloog voer ik opdrachten uit op het gebied van ecologie en beheer van zoogdieren en gevederde zoogdier-eters (roofvogels en uilen). Een van de thema’s waar ik veel aan werk zijn is fauna en wegen. Lees daarover meer op deze pagina van mijn website.

Jasja en vleermuis

 

 

 

 

 

Ik kan u bijstaan bij:

  • Onderzoek. Het plannen en/of uitvoeren van ecologisch onderzoek,  inventarisatie of monitoring.
  • Advies, op basis van ecologische kennis en literatuurstudie.
  • Analyse. Statistische en ruimtelijke (GIS) analyses en datavisualisatie; databeheer en opzet van monitoring.

Opdrachtgevers zijn provincies, terreinbeherende organisaties, Rijkswaterstaat, en soms werk ik als onderaannemer voor ingenieursbureau’s die behoefte hebben aan specialistische kennis.

In het afgelopen jaren deed ik beheer- of beleidondersteunend onderzoek aan carnivoren en weidevogelsvirusziekten konijnen, ingekorven vleermuizen, aan wegen en zoogdieren, windturbines en vleermuizen,en kerkuilen en roofvogels.

Kennis delen. Over niet-vertrouwelijke opdrachten schrijf ik regelmatig een stukje op het nieuws-gedeelte van deze site, en openbare rapporten staan hier.

Dierproeven. Ook onderzoek aan wilde dieren valt soms onder de wet op dierproeven. Het gaat dan om zogenoemd “invasief onderzoek”. Denk daarbij aan het nemen van haarmonsters of huidpuncties voor DNA-onderzoek, het afnemen van bloed voor virusonderzoek, zaken waarvoor dieren verdoofd moeten worden of het inbrengen van transponders, maar ook het volgen van dieren met GPS-loggers of zenders. Ik  ben bevoegd om dit onderzoek uit te voeren.