Verwilderde katten in Nederland

terug naar onderzoek

Al eeuwen komen huiskatten (Felis catus) voor in Nederland. Een deel daarvan leeft binnen of blijft dicht bij huis, een deel is regelmatig buiten. Een derde categorie leeft continue buiten, al dan niet (deels) afhankelijk van de mens: zwerfkatten en verwilderde katten. Die laatste moet natuurlijk niet verward worden met de wilde kat (Felis silvestris), wat een Europese wilde, dus niet gedomesticeerde  katachtige is.

De vraag is nu, wat is het effect van de  huiskatten op de natuur en de fauna?

In november 2013 is de “Motie Thieme” aangenomen, deze motie geeft aan dat het schieten van wilde katten ongewenst is. De staatsecretaris van economische zaken heeft de uitvoering van de motie vervolgens neergelegd bij de provincies en gemeenten.

Sindsdien is in Nederland onderzoek gedaan naar alternatieve beheermaatregelen van verwilderde katten. Dit met name vanuit het perspectief van welzijn van de katten, en zelden vanuit het effect van de katten op de omgeving.

Jasja Dekker Dierecologie had behoefte aan een beter beeld van de ecologische impact van verwilderde katten op de natuur en vond Anna Steen, student bij Hogeschool Van Hall-Larenstein in Velp,  bereid af te studeren op dit onderwerp: “Wat is de ecologische impact van verwilderde katten in Nederland?”

Een (verwilderde?) huiskat gebruikt een landelijk gelegen faunapassage.
Een (verwilderde?) huiskat gebruikt landelijk gelegen faunapassage.

Anna Steen heeft haar onderzoeksstage succesvol afgerond. Het verslag is hier down te loaden als pdf.

Daarnaast heeft Jasja Dekker Dierecologie voor Staatsbosbeheer een workshop voor beheerders georganiseerd over verwilderde katten, en een onderzoeksplan geschreven voor nader onderzoek aan verwilderde katten op Texel. Verslag van de workshop en het onderzoeksplan zijn te vinden op de pagina met rapporten.