Mijn niche

Jasja Dekker Dierecologie is het eenmansbureau van Jasja Dekker. Als onafhankelijke professionele ecoloog voer ik opdrachten uit op het gebied van ecologie en beheer van zoogdieren en gevederde zoogdier-eters (roofvogels en uilen).

Ik gebruik daarbij een combinatie van ouderwetse biologie (kennis, kijker en veldboekje) en moderne technieken, zoals GPSloggers, cameravallen, automatische batdetectors, en ingewikkelde computerberekeningen, om zo bij te dragen aan een beter natuurbeheer.

In het afgelopen jaren deed ik beheer- of beleidsondersteunend onderzoek aan  virusziekten konijnen, ingekorven vleermuizen, aan wegen en zoogdieren, windturbines en vleermuizen, wilde katten en kerkuilen en roofvogels.

Ik kan u bijstaan bij:

  • Onderzoek. Het plannen en/of uitvoeren van ecologisch onderzoek,  inventarisatie of monitoring.
  • Beheer- of beleidsadvies, op basis van ecologische kennis en literatuurstudie.
  • Analyse. Statistische en ruimtelijke (GIS) analyses en datavisualisatie; databeheer en opzet van monitoring.

Kennis delen. Over niet-vertrouwelijke opdrachten schrijf ik regelmatig een stukje op het nieuws-gedeelte van deze site, en openbare rapporten staan hier.

Dierproeven. Ook onderzoek aan wilde dieren valt soms onder de wet op dierproeven. Het gaat dan om zogenoemd “invasief onderzoek”. Denk daarbij aan het nemen van haarmonsters of huidpuncties voor DNA-onderzoek, het afnemen van bloed voor virusonderzoek, of het inbrengen van transponders of zaken waarvoor dieren verdoofd moeten worden , maar ook het volgen van dieren met GPS-loggers of zenders. Ik  ben bevoegd om dit onderzoek uit te voeren.

Samenwerken. Voor grotere projecten of projecten met aspecten waarvoor mijn kennis alleen niet voldoende is, zoek ik  graag samenwerking in consortia.