Kerkuilen en verkeer

Op deze pagina vindt u wat meer informatie over kerkuilen en verkeer, en meer specifiek: hectometer-rollers en zitpalem.

Het rapport van Johan de Jong over  de proef daarmee in Fryslan vindt u op deze pagina van kerkuilwerkgroep Nederland.

Het rapport over de veldproef in Noord-Holland, in opdracht van de provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat: KERKUILEN OP HUN PLEK -effectiviteit van rollers en zitpalen