Zitpalen en kerkuilrollers

Deze maand startte een mooi project. Wegbeheerders Rijkswaterstaat en Provincie Noord-Holland willen het aantal aanrijdingen met de kerkuilen omlaag brengen en plaatsen als proef speciale zitpalen langs de provinciale weg N242 en snelweg A7 in de kop van in Noord-Holland. Dit na een eerste pilotproef in Fryslân. Ik monitor komende twee jaar samen met de wegbeheerder of het werkt.

Verkeer is een belangrijke doodsoorzaak voor de kerkuil. Deze uilensoort gebruikt grasrijke wegbermen als jachtterrein en gebruikt het hectometerpaaltje als uitkijkpost, of om de gevangen prooi op te eten.  Door het schemerige tijdstip waarop de kerkuil het liefst vliegt en de lage vliegroute wordt de uil vaak niet opgemerkt. Hierdoor is de kans op een aanrijding groot. Op de hectometerpaaltjes wordt een roller bevestigd zodat deze voor de uilen ongeschikt worden om op te zitten.

 

Vanaf 3 m hoge zitpalen met een T-constructie jagen kerkuilen straks veiliger op een prooi, uit de buurt van het wegverkeer. Door de zitpalen hebben de uilen een hogere ‘starthoogte’ dan als ze op een hectometerpaaltje zitten. Daarnaast zitten de kerkuilen verder weg van de rijbaan af en worden ze niet meegezogen door het verkeer. De palen worden op plekken langs de weg geplaatst waarvan vaststaat dat daar kerkuilen voorkomen en aanrijdingen met de dieren zijn geweest.

In deze proef werken de wegbeheerders Rijkswaterstaat en de Provincie Noord-Holland samen met de onderzoekers, lokale Kerkuilengroep, en de aannemerscombinaties Via Optimum en Waaksaam.