Monitoring weidevogelnesten

Afgelopen seizoen plaatsten vrijwilligers van collectieven én een aantal betaalde krachten cameravallen bij honderden nesten van weidevogels. Daarmee konden Ecosensys, Altenburg & Wymenga en ik bepalen wat de overleving van nesten was in dit jaar-na-de-veldmuizenpiek-van-2019. Het zal de kenner niet verrassen: het aandeel van nesten die werden gepredeerd door wezel en hermelijn was hoger dan voorgaande meetjaren. Deze soorten profiteerden van de muizenpiek van 2019, maar de nakomelingen moesten overschakelen op ander eten nadat de veldmuizenstand weer inzakte.

De rapportages over de nestmonitoring zijn op aanvraag beschikbaar.