Category Archives: publicatie

Nieuw artikel: wilde kat

Een artikel van Rene Janssen, Jaap Mulder, Anke Brouns en Leo Linnartz in het Natuurhistorisch Maandblad, over ruimtelijk gedrag van de eerste gezenderde wilde kat in Limburg. Het onderzoek is gestart om mogelijke knelpunten in het landschap en beheer in … Continue reading

Posted in publicatie | Tagged , , , | Comments Off on Nieuw artikel: wilde kat

Zwermende vleermuizen inspecteren winterverblijven

Vleermuizen gebruiken hun winterslaapplaatsen niet alleen in de winter. Ze gaan er ook zwermen: vleermuizen uit verschillende kolonies of groepen vliegen er heen, gaan er dan druk rond fladderen en ontmoeten er dan hun paringspartners. In een recente publicatie van de … Continue reading

Posted in onderzoek, publicatie | Tagged , , | Comments Off on Zwermende vleermuizen inspecteren winterverblijven

Artikel egels en dassen

Deze maand verscheen een artikel  van Jeike van de Poel, Frank van Langevelde van Wageningen Universiteit en van mij in Wildlife Biology, over welke factoren het voorkomen van egels in Nederland bepalen. Een van de sturende factoren bleek de das te … Continue reading

Posted in publicatie | Comments Off on Artikel egels en dassen

nieuw artikel: nertsen

Deze week kwam de nieuwe Lutra uit, met daarin een artikel van Tim Hofmeester en mij over de nerts in Nederland. Aan de basis van het artikel lag een rapport van de Zoogdiervereniging, in opdracht van het team invasieve exoten … Continue reading

Posted in onderzoek, publicatie | Tagged , | Comments Off on nieuw artikel: nertsen

Vleermuiskasten – kans of bedreiging

Als in Nederland bij sloop of kap verblijfplaatsen van vleermuizen verdwijnen, moet meestal in vervangende verblijfplaatsen worden voorzien. Soms wordt een ontwerp voor een kast van een ander project gebruikt zonder dat nagedacht wordt over of dat ontwerp in die situatie het meest geschikte … Continue reading

Posted in publicatie | Comments Off on Vleermuiskasten – kans of bedreiging

Publication – Myotis emarginatus

In 2007 the Dutch Mammal Society and  Regelink Onderzoek & Advies, together with the Freiburger Instituts für angewandte Tierökologie performed a study on the distribution and spatial behaviour of Myotis emarginatus in Limburg, the Netherlands. The rapport was published ages ago but we now … Continue reading

Posted in publicatie | Tagged , , , | Comments Off on Publication – Myotis emarginatus

Ingekorven in Lutra

In 2007 deden de Zoogdiervereniging en Regelink Onderzoek & Advies, samen met het Freiburger Instituts für angewandte Tierökologie onderzoek naar verspreiding en terreingebruik van ingekorven vleermuizen in Limburg. Het rapport is natuurlijk al jaren uit (met Engelse samenvatting), maar nu is een … Continue reading

Posted in publicatie | Comments Off on Ingekorven in Lutra

Europese vleermuizentrends – rapport

Vandaag kwam het rapport uit van het project “A prototype European bat indicator”. In dit project combineerden de Zoogdiervereniging, het CBS Bat Conservation Trust en 8 andere partners hun telgegevens van overwinterende vleermuizen tot een Europawijde trend of population indicator. … Continue reading

Posted in onderzoek, publicatie | Comments Off on Europese vleermuizentrends – rapport

Roots winter

Het nieuwe nummer van Roots is uit, met in de rubriek “Wat een vraag” een bijdrage van mijzelf. Maarre, ook de rest van het nummer is lezenswaardig natuurlijk.    

Posted in publicatie | Tagged , , | Comments Off on Roots winter

monitoringsrapport Oostvaardersplassen

Nieuwe publicatie: feiten en cijfers uit de Oostvaardersplassen. P. Cornelissen, J. Kuiper & J.J.A. Dekker, 2013. Vegetatie, grote herbivoren, vogels en recreatie in de Oostvaardersplassen. Verslag van monitoring periode 1 mei 2012 t/m 30 april 2013. Staatsbosbeheer, Driebergen. pdf

Posted in publicatie | Tagged , | Comments Off on monitoringsrapport Oostvaardersplassen