Symposium vleermuiskasten

Afgelopen 18 oktober en 19 oktober vond het eerste jaarlijkse vleermuiskastensymposium plaats: Erik Korsten, Johannes Regelink en ikzelf organiseerden het. De reacties van de deelnemers waren positief. Fort aan de Klop is een mooie locatie, we hadden veel tijd ingeruimd voor het opdoen van nieuwe contacten en de bijdragen waren van hoog niveau.

Check de website www.vleermuiskasten.nl voor meer informatie, en op termijn de verslagen en presentaties (die hebben we laten filmen!).

Foto: Erik Korsten