Bijplaatsen konijnen op Vlieland

Afgelopen weekend werkte ik als ecoloog samen met Moerman Eco & Agro mee aan het bijplaatsen van konijnen op Vlieland. Dit is gebeurd omdat ze op Vlieland erg schaars geworden zijn. De konijnen kwamen van de Maasvlakte, waar er juist bestrijding wordt gedaan, omdat konijnen het daar relatief goed doen, en schade toebrengen aan gebouwen, wegen, en dijken.

Het uitzetten was het eindpunt van een flinke voorbereiding: in opdracht van Kennisnetwerk OBN is er een onderzoek naar ziekten en genetische variatie in heel de kuststreek. Onderdeel daarvan was een evaluatie gemaakt van uitzetprotocollen en -ervaringen uit binnen- en buitenland, wat uitmondde in een protocol voor bijplaatsingen. Daarover lees je hier meer.

Toen de beslissing was genomen dat bijplaatsen op Vlieland wenselijk was, zijn we aan de slag gegaan met de logistiek, en met het aanvragen van de nodige vergunningen. Hoe het vangen en bijplaatsen verliep kun je zien op Omrop Fryslan of het Jeugdjournaal.

En nu wordt het spannend: hoe gaan de konijnen het doen op Vlieland? Daarvoor heeft Staatsbosbeheer een goed monitoringsplan opgesteld.