Enquete huiskatten in de natuur

Anna Steen doet voor haar opleiding bij Van Hall Larenstein een afstudeeronderwerp bij mijn bedrijf, aan de ecologische invloed van katten in natuurgebieden. Onderdeel van het onderzoek is een enquête: wat vindt “het publiek” van katten in natuurgebieden?

Het zou ons erg helpen als u de enquête wilt invullen en de oproep wilt delen met andere om zo veel mogelijk responds te krijgen en zo een goed beeld te krijgen.

De enquête is te vinden op https://www.enquetesmaken.com/s/Verwilderde-Katten