Diervriendelijke schadebestrijding bij konijnen: werkt het?

Nadat het Nederlandse konijn afgelopen decennia een flinke teruggang doormaakte door virusziekten myxomatose en VHS herstellen de aantallen zich op veel plaatsen weer. Voor beheerders van natuurgebieden is dat goed nieuws, maar met name in bebouwd gebied, zoals op industrieterreinen, stadsparken en begraafplaatsen zorgt dit voor problemen. Konijnen kunnen daar schade veroorzaken door ondergraven van dijken, taluds en wegen, of door vraat aan beplanting.

Door konijnen geschilde boom in een Amsterdams stadspark.
Door konijnen geschilde boom.

Maar juist in stedelijk gebied ligt is de normale wijze van schadebestrijding (afschot of fretteren) moeilijk: niet alle maatregelen  zijn toegestaan of praktisch, men heeft vaak een natuurdoelstelling voor het gemeentelijke groen en veel bewoners zijn tegen doden van konijnen. Men zoekt dus naar diervriendelijke (dus niet-dodelijke) schadebestrijding, zoals geluid of geur. Maar werken die ook als geadverteerd? De onderzoeksliteratuur is daarin niet eenduidig.

In opdracht van Jasja Dekker Dierecologie gaan Jochem Giesen en Jeroen Nagtegaal, studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp, dit onderzoeken. Hun project bestaat uit het analyseren van ervaringen uit de praktijk, een literatuurstudie naar effectiviteit van niet-lethale schadebestrijding en tot slot veldexperimenten waarmee gaten in de kennis worden gevuld.

Hun bevindingen verschijnen tzt op deze website. Meer informatie is bij mij op te vragen.