Vleermuizenkast in moestuin

Vleermuiskasten timmeren, ophangen en controleren zijn leuke en laagdrempelige manieren om aan vleermuiswerk te doen. Het kostte dan ook weinig moeite om een in mijn moestuin-club, de Tuinbouwvereniging Elderveld, een vleermuiskasten-werkgroepje te vormen. Komende winter komen er 25 kasten van verschillende typen op onze 2.7 hectare. Daarmee willen we de vleermuizen in de wijk en in de tuin een steuntje in de rug geven.

Continue reading “Vleermuizenkast in moestuin”

Statistiek met R

Vorige week besteedde ik een avond aan de statistische analyse van worpgrootte van boommarters, muizen en mast, voor een van de leden van de boommarterwerkgroep (artikel verschijnt volgend jaar in Lutra). In het begin van mijn carriere deed ik dat met SPSS, daarna met SAS, maar ik ben al een jaar of 5 fanatiek gebruiker van statistiekpakket R. Waarom R? Continue reading “Statistiek met R”

Archief Leo Bels

Leo Bels is een vleermuisonderzoeker die in de jaren 1940 en 1950 actief was. Hij deed onderzoek aan rosse vleermuizen, maar ringde ook duizenden vleermuizen in de mergelgroeven in Limburg. Zijn archief, van veldboekjes, ringadministratie en correspondentie is ondergebracht bij Nationaal Historisch Museum Naturalis.

Recent mocht ik daar een uurtje neuzen, op zoek naar de correspondentie bij een fascinerende terugmelding van een geringde ingekorven vleermuis. Die melding kwamen Johannes Regelink en ik tegen, toen we het hoofdstuk over die soort schreven voor de Limburgse Zoogdierenatlas. De melding in kwestie kwam uit Geleen, het archiefkaartje van Bels sprak over “enige honderden dieren onder de steenen trap, ook M. myotis” in ‘de’ kerk van Geleen.

Honderden dieren, dat klinkt als een zomerkolonie! En dat is bijzonder, want uit die periode is nauwelijks iets bekend over de zomerverspreiding van vleermuizen. Maar welke kerk ging het nu om? In Geleen en omgeving waren er toen minstens drie!

Het archief is bijzonder goed op orde, en ik had dan ook na 5 minuten de brief van de inzender al gevonden, plus het antwoord van een van de collega’s van Bels. Inderdaad rond de 200 dieren, waaronder maar liefst 3 geringde dieren. Helaas noemde men ook in de brief de naam van de kerk niet. Dus we speuren door…