Samenwerking met Paul van Hoof

Wat is mooier dan mensen enthousiast maken over de natuur met een spannende tekst en unieke foto’s? Die passie heb ik gemeen met natuurfotograaf Paul van Hoof. Het is dan ook niet gek dat hij en ik gaan samenwerken.

Paul is niet alleen een goede fotograaf maar ook professioneel ecoloog. Hij weet dus precies wat hij fotografeert en kent de verhalen achter de beelden. En dat is te zien! Kijk maar op Paul’s website.

Samen gaan we artikelen schrijven waarin we met woord en beeld ecologische kennis en natuurbeleving overbrengen. Houdt dus de ‘groene bladen’ en onze websites in de gaten!

Artikel: herstel konijnenstand blijft uit in duinbossen

De virusziekte Viraal Haemorrhagisch Syndroom (VHS) heeft in de jaren negentig flink huisgehouden onder konijnen. De laatste jaren gaat de konijnenstand in duingraslanden weer vooruit, waarschijnlijk doordat er resistentie tegen de ziekte is ontstaan. Gek genoeg blijft herstel in duinbossen echter vrijwel uit, schrijven medewerkers van het CBS en de Zoogdiervereniging in een recent nummer van Wildlife Research.

Continue reading “Artikel: herstel konijnenstand blijft uit in duinbossen”

Vleermuizenkast in moestuin

Vleermuiskasten timmeren, ophangen en controleren zijn leuke en laagdrempelige manieren om aan vleermuiswerk te doen. Het kostte dan ook weinig moeite om een in mijn moestuin-club, de Tuinbouwvereniging Elderveld, een vleermuiskasten-werkgroepje te vormen. Komende winter komen er 25 kasten van verschillende typen op onze 2.7 hectare. Daarmee willen we de vleermuizen in de wijk en in de tuin een steuntje in de rug geven.

Continue reading “Vleermuizenkast in moestuin”

GIS bij grensoverschrijdende projecten

Dieren houden zich niet aan landsgrenzen, en dus kunnen onderzoekers en beschermers dat ook niet doen. Dat kan wel voor lastige uitdagingen zorgen, onder andere bij analyse en cartografie van de verzamelde gegevens. Je wilt dan natuurlijk een mooie GIS-ondergrond, maar de Nederlandse, Duitse en Belgische kaartenbouwers stoppen bij de grens, en houden elk hun eigen indelingssystematiek en coördinatenstelsel aan. Hoe los je dat op? Continue reading “GIS bij grensoverschrijdende projecten”

Statistiek met R

Vorige week besteedde ik een avond aan de statistische analyse van worpgrootte van boommarters, muizen en mast, voor een van de leden van de boommarterwerkgroep (artikel verschijnt volgend jaar in Lutra). In het begin van mijn carriere deed ik dat met SPSS, daarna met SAS, maar ik ben al een jaar of 5 fanatiek gebruiker van statistiekpakket R. Waarom R? Continue reading “Statistiek met R”

Archief Leo Bels

Leo Bels is een vleermuisonderzoeker die in de jaren 1940 en 1950 actief was. Hij deed onderzoek aan rosse vleermuizen, maar ringde ook duizenden vleermuizen in de mergelgroeven in Limburg. Zijn archief, van veldboekjes, ringadministratie en correspondentie is ondergebracht bij Nationaal Historisch Museum Naturalis.

Recent mocht ik daar een uurtje neuzen, op zoek naar de correspondentie bij een fascinerende terugmelding van een geringde ingekorven vleermuis. Die melding kwamen Johannes Regelink en ik tegen, toen we het hoofdstuk over die soort schreven voor de Limburgse Zoogdierenatlas. De melding in kwestie kwam uit Geleen, het archiefkaartje van Bels sprak over “enige honderden dieren onder de steenen trap, ook M. myotis” in ‘de’ kerk van Geleen.

Honderden dieren, dat klinkt als een zomerkolonie! En dat is bijzonder, want uit die periode is nauwelijks iets bekend over de zomerverspreiding van vleermuizen. Maar welke kerk ging het nu om? In Geleen en omgeving waren er toen minstens drie!

Het archief is bijzonder goed op orde, en ik had dan ook na 5 minuten de brief van de inzender al gevonden, plus het antwoord van een van de collega’s van Bels. Inderdaad rond de 200 dieren, waaronder maar liefst 3 geringde dieren. Helaas noemde men ook in de brief de naam van de kerk niet. Dus we speuren door…