Rapport reeen en geurmiddelen

Afgelopen winter voerde ik voor het Faunafonds een pilotstudie uit naar de effectiviteit van een geurmiddel in het tegengaan van schade door reeën aan perenbomen. Door de zachte winter was er noch bij de blanco, nog bij de behandelde plots geen schade, maar het middel had geen aantoonbare effecten op aanwezigheid van reeën.

Het rapport vind u hier.

Ree in perenboomgaard

Ree in perenboomgaard

Posted in onderzoek, publicatie | Comments Off on Rapport reeen en geurmiddelen

Enquete huiskatten in de natuur

Anna Steen doet voor haar opleiding bij Van Hall Larenstein een afstudeeronderwerp bij mijn bedrijf, aan de ecologische invloed van katten in natuurgebieden. Onderdeel van het onderzoek is een enquête: wat vindt “het publiek” van katten in natuurgebieden?

Het zou ons erg helpen als u de enquête wilt invullen en de oproep wilt delen met andere om zo veel mogelijk responds te krijgen en zo een goed beeld te krijgen.

De enquête is te vinden op https://www.enquetesmaken.com/s/Verwilderde-Katten

Posted in onderzoek | Tagged | Comments Off on Enquete huiskatten in de natuur

Vleermuiskasten

Een van de thema’s van afgelopen weken en komende maanden is vleermuiskasten. Niet alleen ga ik de kasten die ik controleer met Vleermuiswerkgroep Gelderland uitbreiden en heb ik er nu een stel in de Noordoostpolder hangen, ook is vorige week de vleermuiskasten database waar we met een groep al sinds de 1e Bat Box Symposium aan werkten gelanceerd. Een online database voor beheren en delen van gegevens over bezetting van vleermuiskasten.

 

2016-04-27 11.36.20

Posted in vleermuiskasten | Tagged , , | Comments Off on Vleermuiskasten

Ondersteboven

Vrijwel elke maand beantwoord ik in tijdschrift Roots een brandende lezersvraag. Deze maand: waarom hangen vleermuizen ondersteboven?
(met een foto door Paul van Hoof!)

2016-04-21 14.49.30

Posted in publicatie | Tagged , | Comments Off on Ondersteboven

Offshore

Al was de kust steeds in beeld, toch was ik een dagje echt offshore, om op een aantal windturbines vleermuisdetectors te plaatsen. Prachtig weer, dus lekker warm in een waterdichtpak, met klimharnas met toebehoor, opblaaszwemvest en helmpie. Maar geweldig uitzicht.

2016-04-12 10.57.23

Posted in onderzoek | Tagged , , | Comments Off on Offshore

Knipogende ree

Soms denk je wel eens, die dieren, die hebben ons biologen helemaal door. Bijvoorbeeld als je van je studieobject op de cameraval een dikke knipoog krijgt.

Knipoog_ree

Posted in Uncategorized | Tagged , | Comments Off on Knipogende ree

Beverpoep eten

In de Roots van deze maand beantwoort ik in de rubriek “Wat een vraag!”  de brandende lezersvraag: eten bevers echt hun eigen poep op? Het antwoord vind je trouwens ook in ons beverboek (verkrijgbaar bij de KNNV uitgeverij).

Foto Roots

Posted in publicatie | Tagged , | Comments Off on Beverpoep eten

onverwachte passant

Dit prachtige beeld komt uit een duiker – met -faunastrook onder een grote snelweg hier in Gelderland. Samen met Van Bommel Faunawerk onderzocht ik gebruik van deze passages. Hier kwamen de normale gebruikers langs: bunzing, egel, spitsmuis, bruine rat, maar soms ook iets onverwachters.

IMG_0682

Posted in cameraval, onderzoek | Tagged , , | Comments Off on onverwachte passant

Afstudeervak verwilderde kat

Naast de intussen meer dan een handvol wilde katten in Limburg en Brabant, hebben we in Nederland natuurlijk enorm veel huiskatten. Welke impact hebben die, al dan niet verwilderde, huiskatten uit in de Nederlandse natuur? Dat is het onderwerp van het afstudeervak van Anna Steen, student van Van Hall Larenstein.

Komende maanden gaat Anna aan de slag met literatuuronderzoek, enquêtes, interviews en een mooie veldproef, om te bepalen wat de ecologische impact is van verwilderde katten in Nederland. Info en nieuwtjes zullen verschijnen op www.jasjadekker.nl/verwilderdekat

Een (verwilderde?) huiskat gebruikt een landelijk gelegen faunapassage.

Een (verwilderde?) huiskat gebruikt een landelijk gelegen faunapassage.

Posted in nieuws, onderzoek | Tagged , | Comments Off on Afstudeervak verwilderde kat

Vleermuizen en wegen

Afgelopen week bracht ik door in Denemarken, voor een workshop mitigeren en compenseren (voorkomen of goedmaken) van effecten van wegen op vleermuizen. De workshop is in het kader van een project in opdracht van de Conference of European Directors of Roads. Een consortium van Aarhus University, University of the Basque Country, Flagermus Forskning og Rådgivning, Swego & ik boog zich afgelopen tijd over of we bij verbreding of bouw op de goede weg(!) zijn in Europa. De workshop had als doel om onze resultaten aan te scherpen met een stel kritische experts van wegautoriteiten en uit de vleermuiswereld.

De rapportage verschijnt eind juni, ook op de projectwebsite, maar komende donderdag presenteer ik een deel van het werk al op het symposium “Ecologie in de praktijk”.

Deelnemers aan de workshop

Deelnemers aan de workshop

Posted in Uncategorized | Comments Off on Vleermuizen en wegen